Dom Bez kategorii Znaczenie nowego mieszkania dla młodego człowieka

Znaczenie nowego mieszkania dla młodego człowieka

3 min odczyt
0
0
376

Znaczenie mieszkalnictwa wynika ze znaczenia samego mieszkania jako dobra podstawowego, niezbędnego do życia i rozwoju człowieka. Jest to jednak dobro bardzo drogie, jego cena zwykle odpowiada wieloletnim dochodom gospodarstwa domowego, równocześnie potrzeba jego posiadania pojawia się w okresie określanym w statystyce demograficznej jako wiek tworzenia gospodarstw domowych, jest to okres, w którym młodzi ludzie nie mają jeszcze zgromadzonych odpowiednio dużych oszczędności.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Nawet w najzamożniejszych krajach znaczna część ludności nie tylko nie posiada oszczędności pozwalających na nabycie mieszkania, ale nawet zdolności do zaciągnięcia kredytu potrzebnego na taki zakup. Dla gospodarstw domowych o niskich czy nawet średnich dochodach jedyną możliwością zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych jest wynajęcie mieszkania. W przypadku prywatnych mieszkań czynszowych z czynszem wolnorynkowym barierą godziwego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych może być właśnie wysokość czynszu. Przełamanie tej bariery możliwe jest dopiero z pomocą państwa, które w większym czy mniejszym stopniu może wesprzeć finansowo budowę mieszkań czynszowych obniżając tym samym czynsz, bardzo często okazuje się, że wystarczy tylko wsparcie organizacyjne polegające np. na powołaniu instytucji zajmującej się budowa mieszkań na wynajem, ale działającej na zasadzie non profit, dzięki temu czynsz kalkulowany jest „po kosztach” i tym samym jest znacznie niższy od rynkowego, a ponadto nie podlega wahaniom koniunkturalnym.

W praktyce w większości rozwiniętych państw budowa mieszkań czynszowych z czynszem obniżonym czy regulowanym jest wspierana środkami publicznymi. Zrozumienie potrzeby takiego wsparcia wynikało ze stwierdzenia, że aktywna polityka mieszkaniowa jest nie tylko przejawem funkcji socjalnych i opiekuńczych państwa, ale też dbałości o jego rozwój gospodarczy.

Komentarze
  • Odpowiednia strategia w branży nieruchomości

    Ogólnie rzecz biorąc, jako sprzedawca nieruchomości, masz trzy zasady – przeprowadza…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej sitab
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Tatuaż na szyi

Tatuaże na szyi są jednymi z najbardziej kontrowersyjnych. Zazwyczaj są pełne życia i osza…