Zawarcie umowy franczyzowej na czas określony jest korzystne dla obu stron. Franczyzodawcy zapewnia spokój i stabilizację, a franczyzobiorcy umożliwia osiągnięcie zwrotu z inwestycji. Taki system sprawdzi się zarówno przy tworzeniu sklepów spożywczych, odzieżowych czy z artykułami dla domu i ogrodu, jak również w systemach usługowych, w których zamiast produktu, głównym przedmiotem sprzedaży będzie wiedza i doświadczenie franczyzodawcy. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z franczyzą produktową czy usługową, jej istotą zawsze jest przekazywanie know-how: pomysłów, sposobów, technologii, receptur mających związek z działalnością w ramach systemu.

Bankowość oraz doradztwo finansowe to niewątpliwe jedne z najbardziej typowych branż, w których tworzy się systemy agencyjne. W tym przypadku, jest to jednak „odgórna” zasada, gdyż właśnie przepisy prawa bankowego nie pozostawiają nam wyboru. Istotą umowy agencyjnej jest stałe pośredniczenie – za wynagrodzeniem – w zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo zawieranie tych umów w jego imieniu. W praktyce oznacza to, że czynności, takie jak udzielanie kredytów czy pożyczek, prowadzenie kont oszczędnościowych czy lokat, może wykonywać bank lub inny wyspecjalizowany podmiot, któremu bank powierzył wykonanie tego typu operacji. Jest to więc esencja umowy agencyjnej.

BZ WBK, Alior Bank, Bank BPH, Bank PKO SA – to tylko niektóre marki z sektora bankowości, oferujące rozwój na zasadzie franczyzy czy też partnerstwa. Skąd więc taka różnica w nazewnictwie? W branży bankowej wykształcił się termin tzw. „franczyzy bankowej”. Jednak z punktu widzenia formalnego jest ona niczym innym jak agencją. Co więcej, gdyby umowa „franczyzy bankowej” nie zawierała elementów istotnych i typowych dla umowy agencyjnej, mogłaby zostać uznana za niezgodną z obowiązującym prawem. Jeśli zaś chodzi o zastępowanie nazwy „franczyza bankowa” czy „agencja” nazwą „system partnerski”, to jest to jedynie zmiana mająca charakter czysto marketingowy. System partnerski kojarzy się ze współpracą dwóch równorzędnych podmiotów, partnerów. Wskazuje to na posiadanie jednakowych przywilejów i tak samo wysokiej pozycji, którą zajmuje organizator systemu. Agencję zaś większość z nas kojarzy z dość przestarzałym obrazkiem „ajenta”, u którego w okienku możemy opłacić rachunki lub pobrać pieniądze.

Spis treści:

Część I: https://www.ospszczawa.com.pl/franczyza-czy-agencja-cz-1/
Część II: https://www.ospszczawa.com.pl/franczyza-czy-agencja-cz-2/
Część III: https://www.ospszczawa.com.pl/franczyza-czy-agencja-cz-3/

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Ciekawostki

Dodaj komentarz

Sprawdź też

W jaki sposób można sprzedać samochód?

Ewidentnie zastanawiasz się nad tym, jak można szybko sprzedać wóz, którym już nie masz za…